Ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd ar neu ar ôl 7 Mawrth 2024
Er mwyn chwilio a gweld ceisiadau cynllunio a dderbyniwyd ar neu ar ôl 7 Mawrth 2024, ewch i'n system Ceisiadau Cynllunio bresennol